1. Find Council Services
 2. a
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. f
 8. g
 9. h
 10. i
 11. j
 12. k
 13. l
 14. m
 15. n
 16. o
 17. p
 18. q
 19. r
 20. s
 21. t
 22. u
 23. v
 24. w
 25. x
 26. y
 27. z

Cais am focsys neu fagiau ailgylchu

Welsh | English

Mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd, mae Wastesavers Casnewydd yn gweithredu cynllun ymyl y ffordd sy'n casglu deunydd ailgylchu o bob tŷ yng Nghasnewydd.

Cwblhewch y ffurflen hon i ofyn am focs ailgylchu gwyrdd neu las, bagiau ailgylchu plastig, bagiau cadi bwyd neu gadi bwyd.

Gallwch ond defnyddio'r ffurflen i wneud cais am focs ailgylchu gwyrdd neu las, cadi bwyd, bagiau cadi bwyd neu fagiau ailgylchu plastig.

Caiff bagiau a bocsys fel arfer eu dosbarth ymhen 10 diwrnod gwaith.

Os hoffech wneud cais am fin oren â chaead newydd cwblhewch y cais am fin oren â chaead newydd.

I gael bin gwyrdd newydd ffoniwch Cyngor Dinas Casnewydd ar (01633) 656 656.