1. Find Council Services
 2. a
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. f
 8. g
 9. h
 10. i
 11. j
 12. k
 13. l
 14. m
 15. n
 16. o
 17. p
 18. q
 19. r
 20. s
 21. t
 22. u
 23. v
 24. w
 25. x
 26. y
 27. z

Talwch eich Treth Gyngor ar-lein

Welsh | English

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i dalu'ch treth gyngor ar-lein.

Cyn bwrw ymlaen, sicrhewch fod gennych:

 • Rif Cyfeirnod y Dreth Gyngor (a all fod ar eich bil)
 • Cerdyn credyd neu ddebyd dilys

Neu gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol a ddaw o’ch cyfrif bob mis.